DÍAS

La Tercera - - PORTADA -

de des­can­so se to­mó a par­tir de ayer Do­nald Trump. El Pre­si­den­te es­ta­rá en el Club Na­cio­nal de Golf Trump de Bed­mins­ter, si­tua­do 70 km. al oes­te de Nue­va York.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.