Where to Eat and Stay

DestinAsian - - DISPATCHES -

Bifångst Gothen­burg; reser­va­tions by email only; bi­fangst.se. Res­tau­rang Sjö­bo­den Spikens; 46-510/10408; sjo­bo­den.se. Skärets Krog Smö­gen; 46523/32317; skaret­skrog.se. Ho­tel Pi­galle Gothen­burg; 46-31/802521; hotelpi­galle.se; dou­bles from US$122. Väderöar­nas Värd­shus Väderöarna; 46-525/ 32001; vaderoarna.com; dou­bles from US$250, in­clud­ing meals and ferry. Everts Sjö­bod Grebbestad; 46-525/ 14242; ev­ertssjo­bod.se; dou­bles from US$176. Natu­rum Vän­er­skärgår­den Läckö Slott, Lid­köping; 46-510/484-660; natu­rum.lack­oslott.se; dou­bles from US$200. Re­sources Visit the West Swe­den Tourism Board web­site ( vastsverige.com) for a list­ing of ho­tels and tour op­er­a­tors in the re­gion.

Newspapers in English

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.