Men­do­za

Si - - Hay Lectura -

Se­rie de Él­mer

An­te el gran éxi­to de la sa­ga del de­tec­ti­ve Ed­gar ‘El Zur­do’ Men­die­ta, el au­tor com­par­te la pri­me­ra en­tre­ga de la se­rie pro­ta­go­ni­za­da por El Ca­pi Ga­ray.

AU­TOR: Juan G. Vás­que­zEDITORIAL: Al­fa­gua­ra.

AU­TOR: Él­mer Men­do­za. EDI­TO­RIAL: Tus­quets.

TÍ­TU­LO: ‘El ca­mino del di­rec­tor’. AU­TOR: Iván Gu­tié­rrez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.