06

Construir Costa Rica - - Paso A Paso -

2ara cual­quie­ra de las dos ti­po­loIías de co­neZio­nes se­lec­cio­na­das se deDen de reXi­sar [ sa­ti­sHa­cer los re­que­ri­mien­tos siIuien­tes de de­ta­lla­do [ re­sis­ten­cia a.%olum­na Huer­te XiIa dȌDil . D. %on­fi­na­mien­to [ re­sis­ten­cia a cor­tan­te del nu­do c. %ri­te­rios de &eta­lla­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Costa Rica

© PressReader. All rights reserved.