1980

La Nacion (Costa Rica) - VIVA - - Portada -

Ku­brick hi­zo un clá­si­co al to­mar­se am­plias li­ber­ta­des pa­ra va­riar la his­to­ria, lo que mo­les­tó a King. Jack Ni­chol­son am­plió su le­yen­da co­mo el le­tal Jack.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Costa Rica

© PressReader. All rights reserved.