MLA­DEN GRDOVIĆ

NE PI­JE VI­ŠE BEVANDU, NE­GO SA­MO VO­DU I BA­VI SE SPORTOM

24sata - Cafe 24 - - News -

Ski­dam ma­lo ki­lo­gra­me i vi­še je­dem po­vr­će, is­pri­čao je Mla­den Grdović (58). Po­pu­lar­ni pje­vač je pro­mi­je­nio na­vi­ke i ba­vi se sportom, a umjes­to be­van­de pi­je vo­du. Za sve što je­de zas­luž­na je nje­go­va su­pru­ga Bran­ki­ca jer on ne zna ni­šta ku­ha­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.