SKROM­NA

UDA­LA SE NA RANČU NA KO­JEM SNI­MA

24sata - Cafe 24 - - News -

Glav­na ju­na­ki­nja se­ri­je “Heartland” Am­ber Mar­shall (28) pri­je dvi­je go­di­ne uda­la se za fo­to­gra­fa Shawna Tur­ne­ra (26). Vjen­ča­nje su ima­li na ranču na ko­jem se sni­ma nje­zi­na se­ri­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.