MA­RI­JA­NA BA­TI­NIĆ

Ne­no Nin­če­vić: Uoči pre­mi­je­re svog pr­vog mju­zik­la imam tre­mu kao da sam na po­čet­ku ka­ri­je­re

24sata - Cafe 24 - - Prva Stranica -

Vo­di­te­lji­ca se i sa­ma mu­či­la s vi­škom ki­lo­gra­ma, pa vr­lo emo­tiv­no pro­živ­lja­va bor­be kan­di­da­ta RTL-ova showa ‘Ži­vot na va­gi’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.