Per­čin za­vo­di mla­do­ga glum­ca u hr­vat­skoj se­ri­ji

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Mom­či­lo Ota­še­vić u se­ri­ji 'Kud puk­lo da puk­lo' glu­mi Da­mi­ra, ren­dže­ra na­ci­onal­nog par­ka, i u bra­ku je sa zgod­nom li­ječ­ni­com. Je­le­na Per­čin je su­pru­ga bo­ga­ta­ša ko­joj je do­sa­dan ži­vot na se­lu, pa tra­ži na­čin da pri­vu­če mu­že­vu paž­nju. Za­vo­di Da­mi­ra, a on ne­ma ni­šta pro­tiv to­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.