LUCIJA LUGOMER

NASRED DU­BROV­NI­KA REK­LA JE ‘DA’ MAJSTORU SUSHIJA DANIJELU

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Ma­ma, znam da me gle­daš i da pla­češ od sre­će sku­pa sa mnom, na­pi­sa­la je Lucija Lugomer (24), ko­ja je maj­ku iz­gu­bi­la pri­je 13 go­di­na. Du­go­go­diš­nji deč­ko, maj­stor sushija Da­ni­jel Gr­lić za­pro­sio ju je na du­bro­vač­kom Stra­du­nu, a “plus si­ze” ma­ne­ken­ka od­mah se po­hva­li­la fo­to­gra­fi­jom na ko­joj po­zi­ra sa za­ruč­nič­kim pr­ste­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.