NINA BADRIĆ

ODRŽAVA LINIJU: LJETO PROVODI VJEŽBAJUĆI

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Hva­la ti na sva­kom “uda­hu i iz­da­hu” i što me tje­raš da vjež­bam ele­gant­na u ha­lji­ni i na pla­ži, po­ru­či­la je svo­joj tre­ne­ri­ci Nina Badrić (45). Pje­va­či­ca vjež­ba i na od­mo­ru, a obo­ža­va­te­lji joj po­ru­ču­ju da pa­zi na kra­ljež­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.