MIA PLANINIĆ

NOVA MISS DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE: TO JE SAMO HOBI!

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Ni­sam ni­šta oče­ki­va­la kad sam se pri­ja­vi­la, rek­la je Mia Planinić (21). Stu­den­ti­ca no­vi­nar­stva pos­ta­la je Miss Dubrovačko-neretvanske županije. Ia­ko je po­me­la kan­di­dat­ki­nje, Mia is­ti­če ka­ko joj je ma­ne­kent­svo samo hobi, a fa­kul­tet joj je na pr­vo­me mjes­tu. Planinić po­tje­če iz Mos­ta­ra, ži­vi kraj Met­ko­vi­ća te stu­di­ra u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.