MARIN ČILIĆ ŠUŠKA SE DA TENISAČ USKO­RO ULA­ZI U BRAK I DOBIVA DI­JE­TE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Na­kon osam go­di­na sret­ne ve­ze na­vod­no su se za­ru­či­li tenisač Marin Čilić i di­plo­mi­ra­na psi­ho­lo­gi­nja i po­li­to­lo­gi­nja Kris­ti­na Mil­ko­vić. Čilić je za svo­ju dje­voj­ku re­kao da mu “uvi­jek do­no­si sre­ću” i na­ša­lio se na ra­čun to­ga da su dva sta­ri­ja bra­ta ože­nje­na pa je valj­da red i na nje­ga. Pri­tom su sve glas­ni­ja šu­ška­nja da je Kris­ti­na trud­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.