KAO U BAJCI

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Još ot­ka­ko je bi­la dje­voj­či­ca, Em­ma Gra­ham ma­šta­la je o prin­cu iz baj­ke. U igra­ma s mla­đom ses­trom Ja­ne uvi­jek je ona bi­la kra­ljev­na, a Ja­ne obič­na dje­voj­ka. I sa­da, kad su odras­le, Ja­ne je prak­tič­na i jed­nos­tav­na, uda­je se za gra­đe­vin­skog rad­ni­ka, pla­ni­ra skrom­no vjen­ča­nje Em­ma, na­pro­tiv, još uvi­jek če­ka ono­ga pra­vo­ga.

ŽANR: ROM. KOMEDIJA, 2014., SAD REŽIJA: DA­VID S. CASS SR. ULO­GE: LEAH RENEE ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.