2CELLOS NA AME­RIČ­KOJ TURNEJI: ‘OVO JE OD­LI­ČAN PO­ČE­TAK’

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Če­lis­ti su pre­ko lje­ta od­ma­ra­li na Ja­dra­nu, a sa­da su se vra­ti­li broj­nim Lu­ka Šu­lić (30) i Stje­pan Ha­user (31) tre­nu­tač­no su na ame­rič­koj turneji ko­ja je od­lič­no po­če­la, pa su se za­hva­li­li pu­bli­ci u Vir­gi­ni­ji.

nas­tu­pi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.