ALEXANDER SKARSGÅRD ŠO­KI­RAO FRIZUROM: ‘NE­MOJ GLU­MI­TI DA SI OĆELAVIO!’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Na­kon što se u jav­nos­ti po­ja­vio s no­vom frizurom, Alexander Skarsgård (41) na­šao se na me­ti obo­ža­va­te­lja. Glu­mac je vrh gla­ve obri­jao da iz­gle­da kao da je oćelavio. - Da si nas ova­ko šo­ki­rao ulo­gom, do­bio bi Os­ca­ra - rek­la mu je obo­ža­va­te­lji­ca. Dru­gi pret­pos­tav­lja­ju da se oši­šao zbog ulo­ge u fil­mu “The Hum­min­g­bird Pro­ject”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.