SORAJA DOŠ­LA U EMI­SI­JU S GO­LOM DOJKOM I PRIČALA O SVO­JIM OPERACIJAMA

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Sr­p­ska star­le­ta iz­ne­na­di­la je odjev­nom kom­bi­na­ci­jom. Soraja Vu­če­lić (30) gos­to­va­la je u emi­si­ji i pri­tom je odje­nu­la krat­ku ha­lji­nu ko­ja joj je pre­kri­la sa­mo jed­nu doj­ku. Vu­če­lić je pričala o svo­jim operacijama.

- Pri­ča­lo se sve i sva­šta. Ra­di­la sam us­ne, po­ve­ća­la sam ih.. Uve­ća­la sam i us­ne, dok sam nos sma­nji­la - rek­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.