ZAPOVJEDNA OD­GO­VOR­NOST

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Za­po­vjed­nik Sam Ke­enan (Je­an-Cla­ude Van Dam­me), biv­ši pri­pad­nik Mor­na­rič­kih tu­lja­na, sa­da je ime­no­va­ni za­mje­nik ame­rič­kog ve­le­pos­la­ni­ka u Mol­da­vi­ji. Kad An­ton Ta­va­rov i nje­go­vi po­bu­nje­ni­ci uz­dr­ma­ju glav­ni grad i iz­bi­je puč­ki udar, pred­sjed­nik dr­ža­ve Yu­ri Ami­rev (Ser­ban Ce­lea), po­bjeg­ne u ame­rič­ku am­ba­sa­du...

ŽANR: AK­CI­JA, 2006., SAD REŽIJA: SI­MON FELLOWS ULO­GE: JEANCLAUDE VAN DAM­ME ★★ ★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.