DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA -

NA­TI­ONAL GEOGRAPHIC

07:10 Opas­ni su­sre­ti 08:50 Šap­tač psi­ma 10:30 Bra­in Ga­mes 10:55 Ulič­ni genij 11:15

Zlat­ni grad du­ho­va 12:10

Pre­živ­lja­va­nje na Aljas­ci 14:00

Zla­to iz hlad­nih mo­ra 16:00 Otok bez­a­ko­nja 18:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 19:00 Po­vi­jes­ne taj­ne 21:00 Ni­ko­ga ne os­tav­lja­mo 22:00 Dug po­vra­tak ku­ći 23:00 Bra­ća po bo­ji­štu 00:00 Ni­ko­ga ne os­tav­lja­mo 00:55 Dug po­vra­tak ku­ći

VIASAT EXPLORE

07:20 Ču­do­viš­ni ša­ran 09:40 72 opas­na mjes­ta za ži­vot

15:50 Su­pe­riz­ra­da su­pe­ra­uto­mo­bi­la 17:30 Opas­ne ces­te

19:30 Pre­živ­lja­va­nje na Aljas­ci

21:00 SAS: Tko Ri­ski­ra, Pro­fi­ti­ra 22:35 Tra­ga­či za bla­gom

23:20 Po­tra­ga za ža­dom

DOKU TV

10:00 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re 11:00 Lju­bav je u div­lji­ni 12:00

Taj­ne umjet­ni­ka (r) 13:00

Taj­ne umjet­ni­ka (r) 14:00

Taj­ne umjet­ni­ka (r) 15:00

Taj­ne umjet­ni­ka (r) 16:00 Taj­ne umjet­ni­ka (r) 17:00 Taj­ne umjet­ni­ka (r) 18:00 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re (r) 19:00 Lju­bav je u div­lji­ni 20:00 Gdje je slje­de­ća inva­zi­ja?

SE­RI­JA HTV 2 20:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.