DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

VIASAT EXPLORE

05:05 72 opas­na mjes­ta za ži­vot 06:15 Oce­an­ski ka­ubo­ji 08:35 Ne­mo­gu­ći ri­bo­lov

10:15 Aus­tra­lij­ski lov­ci na zlato 15:25 Lu­di za brv­na­ra­ma

16:20 Ve­li­ka sje­ver­na pros­trans­tva 17:05 Lov na Aljas­ci 18:30 Opas­ne ces­te 19:30 Šum­ski lju­di 20:15 Stru­ja i led 21:00 Se­lek­ci­ja 21:40 Vra­to­lom­na zna­nost 22:30 La­bo­ra­to­rij za spe­ci­jal­ne efek­te

23:20 Dro­no­vi

VIASAT HISTORY

14:55 Za­bra­nje­na po­vi­jest

15:45 Pra­vi rat pri­jes­to­lja

18:55 Za­ra­će­ni vla­da­ri i ro­đa­ci 20:00 Naš svjet­ski rat 21:00 Bi­ljež­ni­ca mla­dog li­ječ­ni­ka

21:50 Za­bra­nje­na po­vi­jest

23:30 Taj­ne o kra­ljev­skim uboj­stvi­ma 00:20 Uro­ta

DOKU TV

10:00 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re

10:30 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re

11:00 Lju­bav je u div­lji­ni

12:00 Taj­ne umjet­ni­ka

14:00 Taj­ne umjet­ni­ka

15:00 Taj­ne umjet­ni­ka 16:00 Taj­ne umjet­ni­ka 18:00 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re 18:30 Ri­bo­lov­ne avan­tu­re 19:00 Lju­bav je u div­lji­ni 20:00 Gdje je slje­de­ća inva­zi­ja

SE­RI­JA HTV 1

21:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.