IVANIŠEVIĆ U ZAGRLJAJU NIVES SLA­VI 17 GO­DI­NA OD WIMBLEDONA

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Nives (35) i Go­ran Ivanišević (46) obja­vi­li su u ožuj­ku ka­ko oče­ku­ju pri­no­vu. Par je ne­dav­no pros­la­vio Go­ra­no­vu po­vi­jes­nu po­bje­du na Wim­ble­do­nu 2001. na pla­ži. - Se­dam­na­est go­di­na pos­li­je - ko­men­ti­ra­la je Nives u zagrljaju su­pru­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.