NIVES CELZIJUS POS­TA­LA JE LA­RA CROFT I UZE­LA JE ORUŽ­JE U SVO­JE RU­KE

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Nives Celzijus (36) zbog kam­pa­nje se “pre­tvo­ri­la” u La­ru Croft, fik­tiv­nu bri­tan­sku ju­na­ki­nju u ra­ču­nal­nim igra­ma. Nives je obuk­la krat­ke hla­če i cr­nu ma­ji­cu, sta­vi­la kož­na­te fu­tro­le za oruž­je na no­ge. “La­ra Croft ni­je ti ni do ko­lje­na. Bo­lja ne­go La­ra”, ko­men­ti­ra­li su obo­ža­va­te­lji pje­va­či­ce, a nje­zin iz­gled po­hva­lio je i Mar­ko Grub­nić (35).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.