ČUVARI ZA­KO­NA

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Sa­vez­ni še­rif Sam Ge­rard u po­tra­zi je za bje­gun­cem, osum­nji­če­ni­kom za dvos­tru­ko uboj­stvo. Na­kon pa­da avi­ona ko­ji je pre­vo­zio za­tvo­re­ni­ke u ri­je­ku Ohio, Mark She­ri­dan is­ko­ri­šta­va pri­li­ku te bje­ži. Bje­gu­nac je za­pra­vo biv­ši taj­ni agent ko­ji sa­da pos­ta­je naj­tra­že­ni­ja po­kret­na me­ta u dr­ža­vi. Ge­rard kre­će u lov za She­ri­da­nom...

ŽANR: AK­CI­JA, 1998., SAD

REŽIJA: STU­ART BAIRD ULO­GE: TOMMY LEE JO­NES ★★★★ ★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.