DRA­GAN KOJIĆ KEBA ‘VEĆ SAM NAVIKNUO NA SEVERININU GO­LO­TI­NJU’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Tje­dan da­na na­kon se­ri­je go­lih fo­to­gra­fi­ja Se­ve­ri­ne Kojić (46), o to­me je pro­go­vo­rio nje­zin sve­kar. - Ja sam se na to naviknuo. Svat­ko ka­ko ra­di u ži­vo­tu i Bog sve to dr­ži pod kon­tro­lom. Ne znam što dru­go re­ći, ne bih da­vao ne­ki ko­men­tar jer ne mis­lim da je pri­mje­re­no da ne­što pri­čam - iz­ja­vio je Keba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.