TA­LENT

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Aznavour je od naj­ra­ni­je do­bi bio ta­len­ti­ran za glu­mu, a tek je pos­li­je shva­tio ka­ko je glaz­ba

nje­go­va naj­ve­ća lju­bav

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.