SAMOKRITIČAN

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Vječ­no se i bez ima­lo kom­plek­sa ša­lio na ra­čun svo­je ‘vi­si­ne’, ve­li­kog no­sa i eg­zo­tič­nog iz­gle­da. Ipak, že­ne su ga obo­ža­va­le i sli­je­di­le u sto­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.