KA­OS

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Po­li­cij­ski ve­te­ran Qu­en­tin Con­ners uop­će ni­je ushi­ćen kad za part­ne­ra do­bi­je no­va­ka Sha­nea Dek­ke­ra jer sa­da, na­kon to­li­ko go­di­na služ­be, sa so­bom ima po­čet­ni­ka ko­ji mo­ra još pu­no na­uči­ti. No, obo­ji­ca mo­ra­ju pre­mos­ti­ti raz­li­ke ka­da do­bi­ju za­da­tak uhi­ti­ti bri­ljant­nog lo­po­va Lo­ren­za, ko­ji sto­ji iza ni­za ve­li­kih pljač­ki ba­na­ka.

ŽANR: TRILER, 2005., KAN., VB, SAD RE­ŽI­JA: TONY GIGLIO ULO­GE: JA­SON STATHAM ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.