JANIĆA KOSTELIĆ VI­ŠE NE SKRI­VA TRBUŠČIĆ: ZABLISTALA JE NA PROSLAVI UZ OBI­TELJ

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Dr­žav­na taj­ni­ca Sre­diš­njeg dr­žav­nog ure­da za sport Ja­ni­ca Kostelić (36) su­dje­lo­va­la je u pro­gra­mu po­vo­dom sto go­di­na Ski klu­ba Za­greb. Bivša ski­ja­ši­ca kra­jem lis­to­pa­da obja­vi­la je da će pos­ta­ti maj­ka, a trbuščić vi­še ne mo­že skri­va­ti. Na proslavi je ima­la cr­ve­nu ha­lji­nu is­pod ko­je se, na­zi­rao trud­nič­ki tr­buh, no ni to je ni­je ome­lo da obu­je vi­so­ke štik­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.