RAC­HEL SE UDAJE

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Kym se na krat­ko vra­ća ku­ći s odvi­ka­va­nja od dro­ge i al­ko­ho­la na ses­tri­no vjen­ča­nje. Svjes­na od­go­vor­nos­ti za smrt svo­je­ga bra­ta is­pri­ča se svi­ma zbog po­na­ša­nja u proš­los­ti, ali či­ni se da joj ses­tra Rac­hel ni­ka­da ne­će mo­ći opros­ti­ti. Kym je upi­ta­la maj­ku za­što joj je to­ga kob­nog da­na da­la da pa­zi na bra­ta kad je zna­la za nje­zi­nu ovis­nost...

ŽANR: DRAMA, 2008., SAD

REŽIJA: JO­NAT­HAN DEMME ULO­GE: AN­NE HATHAWAY ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.