‘Ono što je Je­le­na Kar­le­uša u Sr­bi­ji, to sam ja u Hr­vat­skoj’

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Iva Todorić se od­lu­či­la obra­ču­na­ti s hej­te­ri­ma, a pri­tom se oko­ris­ti­la upra­vo onim me­to­da­ma kakvim ju je na­uči­la Bu­če­vić - po­zi­tiv­nom ener­gi­jom.

- Oba­vje­šta­vam one ko­ji su mi mr­si­li kon­ce da je is­pao do­bar džem­per - po­ru­či­la im je ša­lji­vo Iva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.