‘DO­VOLJ­NO?’: LIDIJINA GUZA STALA JE NA PLA­KAT OD 100 KVA­DRA­TA

24sata - Cafe 24 - - PSSST! -

Či­nje­ni­ca da se Li­di­ja Ba­čić (33) po­no­si svo­jim ti­je­lom i ni­je ne­ka no­vost. Split­ska pje­va­či­ca sa­da se obo­ža­va­te­lji­ma po­hva­li­la ka­ko svo­jom fo­to­gra­fi­jom na jed­nom od broj­nih jum­bo pla­ka­ta kra­si i uli­ce glav­no­ga gra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.