An­to­ni­ja Pi­ri­ja (43) iz Je­ze­ra na oto­ku Mur­te­ru do­bit­ni­ca je u na­grad­noj igri “Osvoji 10.000 na po­tro­šač­koj kar­ti­ci”.

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Na­zva­li smo je od­mah na­kon ju­če­raš­njeg iz­vla­če­nja i uljep­ša­li joj dan. - Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u na­grad­noj igri 24sa­ta osvo­ji­la sam 1000 ku­na, a sad sam sa­mo još do­da­la nu­lu. Idu­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.