SASTOJCI:

24sata - - ŽIVOT -

500 ML SLATKOG VRHNJA, 270 ML MLIJEKA, 8 ŽUMANJAKA, 95 G ŠEĆRA, 3 GRAHA TONKE, 75 ML KAVE, 75 ML HLADNO PREŠANOG LJEŠNJAKOVA ULJA, 50 G ŠEĆERA; UKRAS: ŠE­ĆER PRI­PRE­MA: Za­grij­te mli­je­ko sa zr­ni­ma tonke. Kad za­ki­pi, mak­ni­te s va­tre i os­ta­vi­te pre­ko no­ći. Mak­ni­te ton­ku, pa u mli­je­ko ulij­te slat­ko vrh­nje, žu­manj­ke i še­ćer te pje­nja­čom iz­mu­ti­te dok ne pos­ta­ne glat­ko. Ulij­te u ke­ra­mič­ke po­su­di­ce i pe­ci­te na 110°C dok se kre­ma ne st­vrd­ne. Za­grij­te ka­vu i u njoj oto­pi­te še­ćer. Umi­je­šaj­te ulje i mak­ni­te s va­tre da se ohla­di. Pos­pi­te kre­mu še­će­rom i za­pe­ci­te na naj­gor­njoj re­šet­ki u peć­ni­ci na 200°C. Pus­ti­te da se ohla­di pa pos­lu­ži­te pre­li­ve­no uma­kom od kave.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.