Sas­toj­ci:

24sata - - ŽIVOT -

4 ga­le­te od helj­di­na braš­na, 16 odre­za­ka ko­zjeg si­ra u obli­ku cje­pa­ni­ce, 800 g Ju­li­en­ne po­vr­ća (mr­k­va, re­pa, ce­ler, tik­vi­ca), 1 kg raj­či­ca, sjec­ka­ni per­šin, maj­či­na du­ši­ca, lo­vor sjec­ka­ni vla­sac po uku­su, 0,25 dl mas­li­no­va ulja, 1,5 ko­ma­da lju­ti­ke, 1,5 češ­nja češ­nja­ka, 12 li­je­pih ko­ma­da pan­ce­te, 4 žli­či­ce sjec­ka­nog vlas­ca, mas­lac, sol, pa­par

sve na mas­li­no­vu ulju. Pus­ti­ti da se ku­ha je­dan sat. Do­daj­te per­šin, maj­či­nu du­ši­cu, lo­vor i vla­sac te še­će­ra po po­tre­bi. Pus­ti­te na va­tri ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Po­so­li­te, po­pa­pri­te i po­nov­no pus­ti­te na va­tri. Opre­ri­te i na­re­ži­te Ju­li­en­ne po­vr­će na koc­ki­ce...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.