‘Ka­ko ne bi­smo zna­li hi­to­ve, pa ima­mo in­ter­net’

24sata - - SHOW -

Pje­va­či­ca gru­pe Ma­ga­zin An­drea Šuš­nja­ra (30) za­ču­di­la se, ka­že, što pu­bli­ka u Nje­mač­koj zna baš sve ri­je­či svih nji­ho­vih pje­sa­ma. - Pa ka­ko ne, pa ima­mo i mi ov­dje pris­tup in­ter­ne­tu te pra­ti­mo glaz­be­ne tren­do­ve - od­vra­ti­li su joj kroz ša­lu obo­ža­va­te­lji Ma­ga­zi­na. (mć)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.