Dr­ža­va će za­šti­ta­ri­ma mo­ra­ti vra­ti­ti mi­li­ju­ne

24sata - - NEWS -

Us­tav­ni sud po­ni­štio je od­lu­ku da je se­dam vo­de­ćih za­šti­tar­skih ku­ća kar­tel­ski do­go­va­ra­lo ci­je­ne. Zlat­ko Marić, vlas­nik So­ko­la Ma­ri­ća ka­že da će tra­ži­ti upla­će­ne kaz­ne s ka­ma­ta­ma. Za­šti­ta­ri su ukup­no pla­ti­li 5,3 mi­li­ju­na ku­na kaz­ne u pro­ra­čun. Marić će kaz­ne­no pri­ja­vi­ti i še­fa Agen­ci­je za tr­žiš­no na­tje­ca­nje. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.