ANĐEOSKI BROJEVI:

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

15

ANĐELI VAM GO­VO­RE DA SE VI­ŠE FOKUSIRATE NA SVO­JE CILJEVE KA­KO BISTE ŠTO PRI­JE ISPUNILI SVO­JE IDEALE. ANĐELI ĆE BI­TI UZ VAS I

POMAGATI VAM.

12

ANĐELI VAM PORUČUJU KA­KO BI BI­LO DOBRO DA IZA SE­BE OS­TA­VI­TE NE­KE LO­ŠE NAVIKE. OKRENITE SE BU­DUĆ­NOS­TI I POZITIVNIM MISLIMA.

Brojevi koji vam se stal­no po­nav­lja­ju ni­su slu­čaj­nost, ne­go po­ru­ke i ša­pat an­đe­la...

Jav­lja­ju se kad po­gle­da­te na mo­bi­tel, sat, kad se bu­di­te...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.