POD SRETNOM ZVIJEZDOM:

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

VO­DE­NJAK Spret­nim po­te­zi­ma ste­ći će­te vi­še po­vje­re­nja kod pos­lov­nih part­ne­ra i na­ići na nji­ho­vu pot­po­ru. Že­li­te li se ko­me svi­dje­ti, ne­moj­te se spu­ta­va­ti. Va­še šan­se bit će ve­će ne­go ina­če.

SRETNI BROJEVI: 4 38 40 43 12

VAGA Oče­ku­ju vas pro­mje­ne u lju­bav­nom ži­vo­tu, a na va­ma će bi­ti da od­lu­či­te: upus­ti­ti se u pus­to­lo­vi­nu ili ne. Da­nas su vam pla­ne­te nak­lo­nje­ne pa odi­graj­te kak­vu igru na sre­ću.

SRETNI BROJEVI: 5 13 25 28 30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.