Koji su simptomi preuranjenog puberteta?

24sata - - ŽIVOT -

- U fi­zič­kom smis­lu, kod dje­voj­či­ca je to razvoj gru­di i, rje­đe, pojava dlačica. Kod dje­ča­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.