Na­ša dra­ga Ma­re Mi­lin na­pra­vi­la nam je od­li­čan spot. Iz­gle­da­mo kao Trot­te­ri u nje­mu. Zna­či, su­per, re­kao je Da­vor Go­bac (54).

24sata - - SHOW -

Psi­ho­mo­do pop je na­pra­vio spot za pje­smu “Ako že­liš bi­ti mo­ja”, pr­vi bez bub­nja­ra Ti­gra­na Ka­le­bo­te, koji je iz­ne­na­da pre­mi­nuo u pro­sin­cu proš­le go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.