Biv­ša gos­po­đa Ma­mić, Monika Kra­vić, s Ma­ri­jem se spo­ra­zum­no ra­zve­la la­ni na­kon jed­nog sud­skog ro­či­šta. Monika je, ka­ko doz­na­je­mo, iz­aš­la iz obi­telj­skog sta­na u ko­jem je ži­vje­la s biv­šim su­pru­gom i si­no­vi­ma.

24sata - - SHOW -

Stan od 200 kva­dra­ta bio je Zdrav­kov svad­be­ni pok­lon. Na­vod­no vri­je­di oko 600.000 eura. Monika i Ma­rio na ure­đe­nje sta­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.