NA­TJE­ČAJ

24sata - - SHOW -

1.) za iz­bor jed­no­ga iz­vr­ši­te­lja (m/ž)

u In­ter­dis­ci­pli­nar­nom po­dru­čju zna­nos­ti (iz­bor­na po­lja: 2.06. Gra­fič­ka teh­no­lo­gi­ja i 5.04. In­for­ma­cij­ske i ko­mu­ni­ka­cij­ske zna­nos­ti),

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.