Ukrao avi­on u Se­at­tleu i sru­šio se na otok

24sata - - NEWS -

Prava pa­ni­ka zav­la­da­la je u le­to­vi­ma ame­rič­kih avi­ona na­kon što je u Se­at­tleu mla­dić (29) za­pos­le­nik avi­ot­vrt­ke ukrao avi­on. Kon­tro­la le­ta ga je na­zva­la ‘Rich’ te mo­li­la da sle­ti. Od­bio je, a po­tom se sru­šio na obliž­nji otok gdje ži­vi oko 24 lju­di i po­gi­nuo. Nit­ko na tlu ni­je oz­li­je­đen. Še­rif Pa­ul Pas­tor re­kao je da se ra­di o su­ici­dal­nom mla­di­ću te da ne­ma naz­na­ke te­ro­riz­ma. (ipa)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.