KO­KE­TI­RA­LA S NEPOĆUDNIMA

Express - - INBOX -

Ka­da bi se jas­no ogra­di­la od us­ta­škog poz­dra­va, pred­sjed­ni­ca bi se zamjerila oni­ma ko­je je po­zva­la na ina­ugu­ra­ci­ju i na či­je je gla­so­ve ra­ču­na­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.