Ru­si­ja vo­di rat u Si­ri­ji zbog bo­ljeg od­no­sa sa SAD-om

Express - - GLOBUS -

Voj­nom ak­ci­jom pro­tiv ISIL-a u Si­ri­ji ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin že­lio je po­pra­vi­ti od­no­se s Ame­ri­kan­ci­ma. To se ne do­ga­đa ta­ko br­zo jer Ru­si že­le Ba­ša­ra al-Asa­da os­ta­vi­ti na vlas­ti, a SAD ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.