Ot­kri­va­mo Ka­ra­mar­ko­ve ‘spa­va­če’ u Sa­bo­ru

Express - - PRVA STRANICA -

Dak­le, iako je Ka­ra­mar­ko prak­tič­ki nes­tao s po­li­tič­ke sce­ne, on je za so­bom os­ta­vio ne­ko­li­ci­nu is­to­miš­lje­ni­ka ko­ji će, una­toč Plen­ko­vi­ću, pro­vo­di­ti nje­go­ve ide­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.