Hr­va­ti, daj­te mi Inu, os­ta­vit ću vam Agro­kor!

Express - - PRVA STRANICA -

Po­nu­du iz Mo­sk­ve u Vla­di ne že­le pri­hva­ti­ti. Ame­rič­ki su di­plo­ma­ti već na nju re­agi­ra­li s gnu­ša­njem. Pu­tin iona­ko sa­mo ble­fi­ra, ka­žu dru­gi iz­vo­ri iz Ru­si­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.