DO­BIT­NI­CI

IN­DUS­TRO­GRAD­NJA

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Una­toč ne­re­do­vi­tom tr­go­va­nju, di­oni­ca In­dus­tro­grad­nje u če­t­vr­tak je bi­la do­bit­nik da­na. Ci­je­na joj je po­ras­la 15,9 pos­to pa je na kra­ju da­na vri­je­di­la 545 ku­na. Pro­met je iz­no­sio go­to­vo 8000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.