Spa­ja­nja

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Agro­ko­ru ide Ro­to Di­na­mic Agro­kor je u ko­lo­vo­zu Agen­ci­ji za tr­žiš­no na­tje­ca­nje (AZTN) pri­ja­vio pre­uzi­ma­nje tvrt­ke Ro­to Di­na­mic s oko 600 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta go­diš­nje. Sta­tus: Do­go­vo­re­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.