DO­MA­ĆA PO­TRAŽ­NJA DO­VOLJ­NA JE DA ODR­ŽI KI­NE­SKU STO­PU RAS­TA IZ­ME­ĐU 8,5 I 9 POS­TO

ĆU HONGBIN

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

glav­ni eko­no­mist HSBC-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.